Dyrekretsen

Det kinesiske horoskop baserer seg på 12 symboler av dyr, og vi kan på en måte sammenligne dem med våre stjernetegn. Filosofien bak kinesisk horoskop er taoismen, og historien om kinesisk horoskop og dens opprinnelse er som følger:

500 år før Jesus Kristus ble født sendte Buddha en invitasjon til alle dyrene i sitt rike, til å komme og feire nyttår sammen med ham. Av en eller annen grunn som kun dyrene selv kan forklare, møtte bare 12 dyr opp til festen.

De 12 kom i følgende rekkefølge:
Rotta,Bøffelen,Tigeren,Haren,Dragen,Slangen,Hesten,Geita,Apen,Hanen,Hunden,Grisen.

Lykkelig over at de hadde godtatt hans innbydelse, viste Buddha sin takknemmelighet gjennom å forære vært enkelt dyr et eget år oppkalt etter deres eget navn, og alle mennesker som ble født i disse årene skulle arve dyrets egenskaper.

I motsetning til den vestlige astrologien, som bygger på solens bane,(der solen bruker en måned i et tegn), bruker kineserne månesyklusen.( der en månesyklus består av 12 måneder), pluss en ekstra måned som kommer hver trettende syklus. På grunn av denne trettende syklusen kommer aldri det kinesiske nyttåret på samme dag.

kinesisk astrologi er basert på 5 elementer: Ild, jord, metall, vann og tre.

Fødselstimen avgjør ascendanten.

Rottas time:23.00- 00.59,Oksens time:01.00-02.59,Tigerens time:03.00-04.59, Harens time: 05.00-06.59, Dragens time:07.00-8.59, Slangens time: 9.00-10.59, Hestens time: 11.00-12.59, Geitas time: 13.00-14.59, Apens time: 15.00-16,59, Hanens time: 17.00-18,59, Hundens time: 19.00-20,59,Grisens time: 21.00-22,59.

Hovedsaklige egenskaper:
Rotten : Sjarmerende, social og rastløs.
Oksen : Viljesterk, bestemt, ambisiøs, sta.
Tigeren : Modig, eventyrlig, generøs, impulsiv.
Haren : Fredselskende, listig, forstandig, perseptiv.
Dragen : Aktiv, trygg, ærlig.
Slangen : Klok, tankefull, voktende, går sakte.
Hesten : Aktiv, alliert, sosial, selvsentrert.
Geiten : Kreativ, snill, problemfri, følelsesfull.
Apen : God taler, sjarmerende, sosial, lur.
Hanen : Metodisk, effektiv, stolt, oppriktig.
Hunden : Ærlig, pålitelig, perseptiv, kynisk.
Grisen : Oppriktig, sosial, driftig, sta. 

Rotta

Kinesisk navn: SHU - tegnet for sjarm.
Rottas time : 23:00-00.59.

Positive sider: karismatisk, slagferdig og omgjengelig, intuitiv, kreativ, smart.
Negative sider er: Skeptisk,kontrollerende og hemmelighetsfull.
Lyseblå er Rottas farge, diamanter er deres stener.
Drage og Ape er de beste partnere, mens Kanin, Hest, Geit og Hane kan by på problemer

STIKKORD: TILLIT


 • Metallrotta, 1900 og 1960 (fra 28 januar i 1960) Disse rottene er sterke og målebevisste. De liker å ha ansvar og er gode ledere. I partnerskap er de ofte sta og ubøyelige, noe som ofte resulterer i skillsmisse om de ikke lærer å jenke seg. Metallrotter sliter med er sjalusi og et eksplosivt sinne. Hjemmet innreder de med omhu og god smak.
 • Vannrotta, 1912 og 1972 Vannelementer har evnen til å påvirke andre mennesker, det har absolutt Vannrotta. Disse rottene har enorme talegaver, er vennlige og imøtekommende. De er gode lyttere og veldig forståelsesfulle, men vil ofte oppnå noe med det gode de gjør..
 • Trerotta, 1924 og 1984. De later som de er selvsikre disse rottene, men bak denne Trerottas fasade skjuler det seg en usikkerhet, i motsetning til andre rotter. De skjuler det godt, det er bare de som står denne rotta nær som vet hvor redde de er for å mislykkes. De har, likevel, en egen evne til å lykkes på alle fronter. Dette er de mest familiekjære rottene.
 • Ildrotta, 1936 og 1996.Rotter er livlige og Ildrotta er den livligste av alle.De elsker å reise og de elsker å ha prosjekter på gang.De er livredde rutiner og bytter jobb, bolig og kjærester ofte. Livsgleden er enorm og dette er de rauseste av alle rottene.
 • Jordrotta, 1948 og 2008. Dette er den konservative rotta. Av og til er denne direkte gjerrig. De er de flittige arbeidere og de får utrettet alt de setter seg fore. Dette er også den mest stabile og jordnære rotta. De arbeider hardt for å sikre seg, familien, og venner, som betyr mye for denne rotta.

Oksen

kinesiske tegn: NIU - tegnet for arbeidsomhet.
Oksens time : 01:00-02:59.

Positive trekk: Ærlige, utholdende, pålitelige, lojale, milde, stabile, generøse.
Negative trekk: Snusfornuftige, tverre, påholdne samlere.
Farge.Fiolett
Stein. Agat.                                                                                                                Harmonisk med: Slange, Hane og Rotte
Kollisjon med: Tiger, Drage, Hest og Geit.

NØKKELORD: GI SLIPP


 • Metalloksen, 1901 og 1961, arbeider hardest av Oksene og er både samvittighetsfulle og utholdende.Okser er generelt ærlige mennesker og pålitelige.Ulempen ved å være Metallokse er at de sjeldent viser følelser og ofte virker reserverte. Men de er sterke som stål, har vilje av samme metall, og er ikke redde for å forsvare seg selv eller andre.
 • Vannoksen, 1913 og 1973, er den mest fleksible av Oksene. De viser lettere følelser og er mer samarbeidsvillige enn Okser flest. Deres tålmodighet er enorm, men når de kommer i konflikter med noen, så vil de hverken lytte, forstå eller inngå kompromiss.
 • Ildoksen, 1937 og 1997, er energisk og dynamisk.De er ledere og vet å styre folk.Det er ikke fritt for at disse Oksene er dominerende, men de er også forbløffende fordomsfrie. Hissigheten kan føre til overilte avgjørelser, men de angrer fort. De er ekstremt lojale overfor venner og familie.
 • Treoksen, 1925 og 1985, er tolerante og rettskafne Okser.Det er også de Oksene som er mest villige til å forhandle og inngå kompromisser. De har selvsikkerheten naturlig og dette gjør dem til personer man trives med, for selvsikkerheten er naturlig og smittende.
 • Jordoksen, 1949 og 2009, er meget flittig og oppvakt, kjenner sine begrensninger og tolererer andres svakheter. De er oppriktige og beskjedne og venner betyr mye for dem. De kan gjøre mye mer enn forventet for å hjelpe sine venner.

Tigeren

Kinesisk navn er HU - tegnet for mot.
Tigertimen: 03:00-04.59
Positive trekk: Aktiv, raus, entusiastisk, dristig og energisk, modig
Negative trekk: Impulsiv, forfengelig, ulydig, hard, tøff.
Farge: Grønn                                                                                                         Stein :Rubin.
Harmoni med Hest og Hund
Kollisjon med: Okse og Ape.

NØKKELORD: SÅRBARHET


 • Metalltigeren, 1950 og 2010, liker å skille seg ut. Den er fargerik og meget skarp i kantene. Dessverre lider den av humørsvinginger og da er de ikke lett å forholde seg til. De har en utpreget konkurranseinnstilling til det meste og de konkurrerer både på lek og på alvor.
 • Vanntigeren, 1902 og 1962, er den mest forståelsesfulle av Tigrene og er ikke så utpreget hissig som de andre. Denne Tigeren virker ofte likegyldig, men slår til når man minst venter det. Intuisjonen til denne Tigeren er sterk.
 • Tretigeren, 1914 og 1974, er den mest sosiale av Tigrene og har ikke det store behovet for å dominere og lede som de andre. De er varme og sjenerøse noe som gjør dem populære, men undervurder aldri denne Tigerens styrke.De kan lure i gresset i dekader om de skal felle en fiende og når de angriper, så kommer det som "klar Tiger fra ingensteds"!
 • Ildtigeren, 1926 og 1986, er den dramatiske, fargerike og intense Tigeren.De er karismatiske og overbevisende.De er alltid opptatt av noe og har alltid en haug av beundrere rundt seg.De elsker det! Pussig nok er denne Tigeren trofast i ekteskap og det er sjeldent det blir skillsmisse. De har humor i mengder og kan le av seg selv og gjerne av andre.
 • Jordtigeren, 1938 og 1998, har en ansvarsfølelse medfødt som de andre Tigrene må utvikle. Dette er den fredelige og jordnære Tigeren. Siden de lett tar på seg ansvar for andre, så må de passe seg for ikke å tømme seg helt for energi. De er utmerket i gruppearbeid, selv om de liker best å lede gruppen.

Haren

Tegnet er TU - tegnet for Fred

Harens time : 05:00-6.59

Positive trekk: klok, forsiktig, fredsommelig, leken, kreativ, artistisk, smart, samvittighetsfull.
Negative trekk: Snobberi og eiesyke, redd
Farger: Pastellfarger i blått og grønt.
Stein : smaragd.
Harmonisk med andre Harer, Geita og Grisen
Kollisjon med Rotte, Ape og Hane

NØKKELORD: MOT

 • Metallharen, 1951 og 2011, er den mest tøffe av Harene. Denne Haren kan til og med være slu og snedig. De er intense i alle sine relasjoner så følelsene er ofte sterke og voldsomme, noe som gir seg utslag i sjalusi og eiesyke. Denne Haren er ellers ryddig og ordentlig og flittig.
 • Vannharen, 1903 og 1963, er generøs, ydmyk,forsiktig og litt sky. De er snille av natur og blir ofte utnyttet og derfor lett såret. Deres følsomme natur gjør at de støtter venner og gir en hjelpende hånd til alle i nød.
 • Treharen, 1915 og 1975, er også snill av natur.Deres indre usikkerhet gjør at noen vil legge hanevingene over dem, mens andre oppfatter dem som smiskete. Treharen ønsker fred mer enn andre og strekker seg langt for å oppnå denne freden, men blir de tråkket på så trekker de seg vekk og furter i stedet for å kjempe.
 • Ildharen, 1927 og 1987, er den mest energiske av alle Harene.Den har pågangsmot og diplomatiske evner.Den er ikke så lettskremt og kan bite til om den føler seg truet. Likevel, så er den Haren tilhenger av fred og vil helst ha fredelige løsninger på enhver konflikt.
 • Jordharen, 1939 og 1999, gir de gode rådene og dette er Haren som samler seg gods og gull.De har alltid en sparegris eller to... - i tilfelle dårlige tider. Frykten for pengemangle kan gjøre at denne Harens forsiktighet oppfattes som gjerrighet. Denne Haren er omsorgsfull og familiekjær.

Dragen

LONG, tegnet for hell, er Dragens kinesiske tegn.
Styrke: selvsikker, tapper og oppfinnsom
Svakhet: arroganse og taktløshet.
Blått og grønt er begge "dragefarger"
Stenen er rav.
Dragen går godt sammen med: Rotta og Apen
Verre er det med: Okse, Geit og Hund

 • Metalldragen, 1940 og 2000, er sterke allierte, men få dem ikke som motstandere.De er nådeløse i krig og hevngjerrige. Dette er tøffe Drager som vet hva de vil og nøler ikke med å bruke alle midler for å få det slik de vil. De er ærlige og de er sterke.De har meninger og synger ut.Alltid på jakt etter spenning.
 • Vanndrage, 1952 og 2012, er også krigere, men de er fredeligere enn de andre Dragene i strid. De tenker mer objektivt og tar beslutninger mer på bevis enn antagelser.De bærer ikke nag, slik de andre Dragene har lett for å gjøre og de er mer fredsommelige av natur enn Drager flest.
 • Tredrager, 1904 og 1964, er de fantasifulle og de ivrigste til å debattere.De elsker kunst og vakre gjenstander. I strid er de nådeløse, men de begrenser striden til verbale angrep.Dog, de er nådeløse i sin verbale feide og moser enhver motstander, med sin skarpe, sverdformede tunge.
 • Ilddrager, 1916 og 1976, er eksplosive Drager som brøler før de tenker.Dette er drager man legger merke til. Om de lærer seg å kontrollere temperamentet vil folk elske deres styrke i stedet for å frykte dette temperamentet. De får ting unna, ikke ved å gjøre det selv, men ved å organisere.
 • Jorddrager, 1928 og 1988, er den logiske Drage og de kan dette med å organisere. Jordragen er omgjengelig og arbeidsvillig.Den er eksplosiv, men den tar seg tid til å lytte på folk før den feller dom.

 

Slangen

Det kinesiske tegnet er SHE, tegnet for skarpsinn.
Slangens time er: 09:00-10:59.
Positive sider: skarpsindige, vise og medfølende
skyggesider: manipulerende, ondskapsfulle og eiesyke.
Slangens farge er rød og steinen er heliotrop.
Slangen går godt sammen med: Oksen og Geita
mindre heldig er: Tiger og Gris

 • Metallslangen, 1941 og 2001, er et luksusdyr, de elsker ting som gjør livet behagelig og de elsker penger. Metallslangen har en vilje av stål og viser viljestyrke på de mest utspekulerte måter, men sluheten, ah... - hvilken sluhet.De er så slue at det er sjeldent noen oppdager hva de vil før det er for sent. Sjenerøse er disse Slangene, det skal de ha, de kjenner ikke ordet knussel:)
 • Vannslangen, 1953 og 2013, elsker sin familie og venner og vil gjøre alt for å ha et godt forhold til disse. Det er kjærlige og omsorgsfulle slanger.Disse Slangene har en sterk intuisjon og utvikler de sine synske evner, så er det få som har mer virkelig kontakt med "den andre dimensjonen" enn Vannslangen.
 • Treslangen, 1905 og 1965, vil klare alt alene og ikke fortelle noen om sine indre problemer.Likevel, de har en stor bekjentsskapskrets, men få venner.Treslangene trives i sitt eget selskap og søker roen i hjemmet. De kan fordype seg i en hobby eller i en bok i timer og pusle med sitt.
 • Ildslangen, 1917 og 1977, er karismatiske og åpenhjertige.Mens de andre Slangene ofte er tause og innadvendte er denne Slangen utadvendt og kontaktskapende. Denne Slangen higer etter berømmelse og liker å stå i sentrum av begivenhetene.
 • Jordslangen, 1929 og 1989, er taus og arbeidssom.Den jobber taust for seg selv og er ikke så karismatisk som de andre Slangene. De er mer praktiske enn sine med-slanger og samler penger mer i det stille. De er også mer opptatte av hjemmet enn livet utenfor.

Hesten

Hestens kinesiske tegn er MA, som er tegnet for eleganse. Hestens time er 11:00-12.59

Positive egenskaper er: livlighet, munterhet, uavhengige og de har vidd.
Skygger: flyktighet, forfengelighet og ustadighet.
Flammeorange er Hestens farge, stenen er topas.
Hester går godt sammen med: Tiger og Geit
mindre bra sammen med Rotte og Okse

 • Metallhesten, 1930 og 1990, er meget eventyrlysten og frihetselskende.Denne Hesten elsker å være på vandring, uten at den vet helt hvor den skal... - det er reisen i seg selv som er spennende. Men, i vennskap er denne Hesten 100% lojal og pålitelig
 • Vannhesten, 1942 og 2002, er den mest skiftende.Hos noen Vannhester gir det seg utslag i en sjarmerende spontanitet, mens hos andre Vannhester kan det rett og slett virke så ustabilt at folk irriterer seg. Humor og godt humør skal denne Hesten har ros for og det er ikke noe vondt i dem.
 • Trehesten, 1954 og 2014, er den stødigste av Hestene og den mest disiplinerte.Som de andre Hestene er dette en munter Hest og den er meget samarbeidsvillig.De er ofte gruppens humørspredere. Denne Hesten arbeider hardt og blir respektert for sin arbeidsvilje og innsats.
 • Ildhesten, 1906 og 1966, etterlater seg ødeleggelse overalt, men fakta er at Ildhesten er enten meget inntens og flittig, eller dypt ulykkelig.Denne Hesten trenger å bruke sin energi og et liv i stillhet gjør disse bohemene ulykkelige.
 • Jordhesten, 1918 og 1978, er en grubler.Den grubler mye og virker meget filosofisk.Noen av Jordhestene har rett og slett problemer med å bestemme seg, ubesluttsomheten preger dem og dette kan irritere omgivelsene.De er ikke kjent for å være særlig stabile kjærlighetspartnere, men de er lojale venner.

Geita

Det kinesiske tegnet er YANG, tegnet for kunst.
Geitas time er: kl.13:00-14:59
Egenskaper: kunstneriske, kreative, milde og følsomme.
Skyggesider: Uselvstendige, smigrende og nytelsessyke.
Geitas farge er rosa og purpurrødt. Steinen er Månestein.
Geita går godt sammen med Hare, Hest og Gris
mindre bra sammen med Rotte og Okse, samt problemer med Hunden

 • Metall-Geita, 1931 og 1991, har ikke det hardeste "skallet", men Metallgeita liker å late som og gi inntrykk av at den er beinhard:) De som kjenner denne Geita vet at den har et hjerte av gull.Panseret det later som den bærer er bare et skjold, de er så redde for å bli såret at de slipper helst ingen for tett innpå før de er kontrollert GRUNDIG.
 • Vanngeita, 1943 og 2003, er elskelige av natur og de trives veldig godt i hjemmelige og trygge omgivelser.De hater støy og bråk og gjør alt for å få fred!De er føyelige av natur og stabile. Når de får opparbeidet selvtillit så er de muntre og joviale personer.
 • Tregeita, 1955 og 2005, er kompisgeita som stiller opp for alle, enten de fortjener det eller ikke.Denne Geita gir alt i vennskap og tar det som en selvfølge at andre gjør det samme. Om den ikke får det som den vil så kan den furte, men furtingen går fort over:)
 • Ildgeita, 1907 og 1967, elsker dramatikk og den elsker kunst og teater. De er  kunstneriske og skapende. De er de mest selvstendige og klarer seg best på egen hånd av Geitene. Denne Geita er veldig sosial, i Geitemålestokk.Ofte kan denne Geita være så opptatt av ikke-vold at den ikke innser realiteten i en situasjon.
 • Jordgeita, 1919 og 1979, er den mest familiekjære av Geitene og DET sier ikke lite. Jordgeita er den som er den mest stabile og fornuftige av Geitene.Den er mest realistisk, men minst selvsikker. Penger må denne Geita ha, ellers blir den usikker og stresset.

Apen

Kinesisk tegn er HOU, tegnet for fantasi.
Apens time er kl. 15:00-16:59
Egenskaper: Skarpsinn, allsidighet, fantasi og humor.
Skygger: Slue, løgnaktige, beregnende og frekke.
Apens farge er gul og steinen er agat eller akvamarin.
Aper går godt sammen med Rotter og Drager
mindre heldig er Haren og Hanen

 • Metallapen, 1920 og 1980, har viljestyrke og sjarm.Overtalelsesevnene er unike, de vet hva de vil og de får det til. De jobber gjerne og de jobber hardt. Dette er meget lidenskapelige mennesker.
 • Vannaper, 1932 og 1982, er lette å såre og de er følsomme.De er også mestere i å skjule følelser for andre.Når de først tør å slippe seg løs, så er de lekne og muntre.De har en tendens til å blande seg opp i andres saker og det gjør at folk blir lett irritert, men dette gjør de faktisk for å hjelpe, ikke av vond vilje.
 • Treapen, 1944 og 2004, er gløgge og skarsindige.De er smarte og talentfulle.De kommuniserer lett og har en logisk sans som er imponerende.De liker å forske og er tålmodige i sitt arbeid.
 • Ildapene, 1956 og 2016, er den største flørten.De elsker å erobre det annet kjønn, det er bare ape-streker, men kan drive seriøse partnere ut i fortvilelse. Disse apene elsker å dominere, så man må bremse de litt, ellers overkjører de deg totalt.
 • Jordapen, 1908 og 1968, er de mest arbeidsomme, men likevel mangler de alltid penger.Sløsere er et riktig ord på disse:) Likevel er de de mest pålitelige av Apene og de er stabile arbeidere.Om de kan dra nytte av noen så gjør de det, men generøse er de, de husker alle fødselsdager og stiller opp, men om de alltid dukker opp på riktig dag, det er en annen sak.

Hanen

Det kinesiske tegnet er JI, tegnet for ærlighet. Hanens time er: 17:00-18.59

Egenskaper: seighet, mot, lidenskap, beskyttende.
Skygger: Bryske, herskesyke og selvhevdende.
Hanens farge er fersken, steinen er diamant.
Haner passer godt sammen med Okser og Slanger
mindre bra sammen med Hare og Ape

 • Metallhanen 1921 og 1981, er de mest arrogante av Hanene.De har en logisk sans, men de må sette ideene ut i livet og ikke bare analysere.Under den selvgode minen er de idealistiske og villige til å hjelpe.
 • Vannhanen 1933 og 1993, er de fredelige av Hanene.De er grundige og filosofiske, men kan lett bli pedantiske.Det virker som de har en jevn strøm av energitilførsel og denne trenger de, for de er rastløse og liker ikke å slappe av.
 • Trehanen, 1945 og 2005, engasjerer seg og er idealister.Dette er mennesker som kjemper ivrig for en sak og er utrettelige i jakten på rettferdighet. De er familiekjære, men ofte er de så engasjerte i en sak at de har ikke tid for familielivet.Noe som kan ende i skillsmisse.
 • Ildhanen, 1957 og 2017, er eksentrisk og galer høyt og ofte.De er sjarmerende, men ikke diplomatiske.De går med hodet høyt og ser ut som de tror at verden ble skapt for dem.Selv om de virker som spradebasser, så er det disse Hanene som gjør en innsats som gir hurtige resultat.De er gode sjefer, men iltre undersått.
 • Jordhanen, 1909 og 1969, er den arbeidsomme Hanen som gjør alt grundig.De analyserer en situasjon og handler, men de tåler dårlig at andre ikke er like effektive som dem og dette kan gi konflikter i forhold til kollegaer og ansatte. Familielivet passer denne Hanen dårlig, men må de så må de, for de er ikke redde for å ta på seg ansvar, de er bare redde for å miste friheten.

Hunden

Det kinesiske tegnet er GOU, tegnet for trofasthet.
Hundens time er kl. 19:00-20:59
Hundens farge er blekgul og stenen er jaspis.
Kvaliteter: Pålitelig, jovial, hengiven og trofast
Skygger: Gretten og pessimistisk
Tegn som passer for Hunden: Tiger, Hest og andre Hunder
ikke vellykkede: Drage og Geit

 • Metallhunden, 1910 og 1970, er en meget alvorlig hund.Den legger planer og følger sine planer til "the bitter end".Denne Hunden er trofast, både mot sine venner og sine planer.Den har en høy moral og er seriøs i alt den foretar seg.
 • Vannhunden, 1922 og 1982, er analytisk og avslører en forbløffende psykologisk innsikt.Denne Hunden kan være en sløsekopp og regninger prioriteres ikke når lønna kommer. Deres varme og toleranse gjør dem populære blandt venner og naboer.
 • Trehunden, 1934 og 1994, er opptatt av flokken sin og meget tilpasningsdyktig.De er den mest fleksible av Hundene og er veldig opptatt av å finne sin plass i en utvalgt gruppe.Siden denne Hunden ikke har den høyeste selvtilliten er den ofte sky overfor fremmede.De er veldig avhengig av andres ros.
 • Ildhunden, 1946 og 2006, er selvsikker og dynamisk. Den er populær blandt det andre kjønn og er lite trofast i unge år.De er eventyrlystne og reiser ofte og gjerne. De er dynamiske og når ofte til topps i karrieren de velger

 • Jordhunden, 1958 og 2018, er den bedagelige Hunden.Den er ærlig og grundig i sitt arbeid.Ofte er den flink til å investere og en god rådgiver i pengesaker. Siden den er lojal og hengiven får den ofte en stor bekjentskapskrets og er godt likt av alle.

Grisen

Det kinesiske tegnet er ZHU, et tegn for ærlighet.
Grisens time er 21:00-22.59
Grisens farge er mørkeblå og stenen er ametyst
Kvaliteter er: Oppriktige, kjærlige, humor og godmodighet.
Skygger: depresjon, dovenhet og selvrettferdighet
De som passer sammen med Grisen er: Haren og Geita
Mindre heldig er: Slangen og Hesten

 • Metallgrisen, 1911 og 1971, er sterk og selvsikker, den er lidenskapelig og den går 100% inn i et hvert forhold. Ofte tror de at andre er bedre enn det de er og når det går opp for dem at det er feil, så blir de sinte, selv om de andre ikke har gjort seg bedre enn det de faktisk er.Griser er sterke verbalt og kan fighte meget godt med ord.
 • Vanngrisen, 1923 og 1983, er den snilleste av alle Grisene.Den er sosial, raus og godhjertet.Den er gjestfri og har alltid et vennlig ord til alle.Heldigvis er de ikke naive, de ser hva som foregår og om noen utnytter dem, så går de sin vei, fredelig og rolig, men med bestemte skritt.
 • Tregrisen, 1935 og 1995, er vennlige og hardt arbeidene.Siden de har humor og er joviale, så får de lett kontakt med andre mennesker. Tregrisene er praktiske, jordnære og fornuftige. De er også gavmilde og rause av sinn og skinn.
 • Ildgrisen, 1947 og 2007, er faktisk ikke kravstor på egne vegne, selv om det er ildenergi i den.Den er storsinnet, har humor og ofrer gjerne mye på familie og venner.Dette er den mest eventyrlystne av Grisene og drømmer alltid om fjerne kyster, men siden den gifter seg ung, så blir det med drømmen. Om de blir provosert så skriker de og kan være rene bøllene.
 • Jordgrisen, 1959 og 2019, er glad i mat og glad i det gode liv, den er en livsnyter av rang.Dette er også en familiekjær Gris, som etablerer seg tidlig i livet og som stortrives med et bedagelig familieliv.

Kommentarer

06.07.2016 20:43

Liv Edith Yttervik

Vanskelig for meg å si noe om det, du får prøve deg fram til du finner din egen måte å jobbe på.

03.07.2016 18:26

Andreas

Kan få vite svake det kan eg jobbe. Slike at kan forstå. En kan jobbe med vann , tre og metal

03.07.2016 18:23

Andreas

Eg trenger vite kan eg bruke krefter

01.07.2016 23:59

Andreas Bjørge

Kan du noen fortelje meg om hvis eg er jomfru og metal dragen. Hvilken kraf har da. Er det same

03.07.2016 16:35

Liv Edith Yttervik

Jomfruen har en mental og praktisk energi på jakt etter forbedringer. Metalldra.forsterker den mentale kjappheten. Vær tålmodig og bruk dragestyrken til gode gjerninger.

09.01.2014 14:02

Bob Arne Googoogirl

fantastisk nettside! stjerne animasjonene legger til en helt fantastisk glans som får nettsiden til å se enda bedre ut. i tillegg er innleggene helt fabulous.

11.01.2014 16:19

Liv Edith

Tusen takk for det, hyggelig at du likte siden min