Chakra

Vi har 7 store chakrasentre i kroppen vår og de er representert med hver sin farge.

  • Chakraene er konsentrerte livskrefter av energi, og de eksisterer innefor aurafeltet vårt.
  • Chakraene er plassert langs ryggraden og hodet vårt.
  • Chakra betyr energihjul og er bindeleddet mellom kropp og sjel.

 

                

    Chakraenes farger, og hva hvert chakra representerer i kroppen vår :

Rotchakra :      Rød - trygghet og overlevelse, penger og økonomi. Ved halebeinet.

Sakral/hara :    Orange- fysiske og matrielle ønsker. Nedenfor navlen.

Solar plexus:     Gul - makt og kontroll. Midt i magen

Hjertechakra:    Grønn - kjærlighet, lykke og medfølelse. Hjertet

Halschakra :      Blå - kommunikasjon. Halsen

Tredje øyet :     Indigo - klarsynthet. pannen

Kronechakra :    Lilla eller hvit- åndelighet, høyere jeg, sannhet og visdom. issen.

 

Det er viktig at chakraene er i balanse i dagliglivet, det gir et fint utgangspunk for god helse og trivsel. Er chakraene ute av balanse, reduseres energistrømmen og kan gjøre oss syke. Det er derfor viktig å jevnlig rense chacraene.

 

En liten minimetode for chakrarensing.

  • Se for deg 7 glasskuler i regnbuens farger som er stablet oppå hverandre.
  • Rekkefølgen på kulene, nedenfra og opp er : rød, orange, gul, grønn, blå, indigo og lilla.
  • Visualiser stabelen av kuler i midten av kroppen din.
  • Forestill deg at det går en stråle av hvitt lys gjennom hver kule og renser dem.
  • Tenk på den røde kulen, og se at det hvite lyset får den til å gløde og er helt renset.
  • Gjør det samme med de andre kulene i stabelen, en etter en.
  • Sørg for at kulene har samme størrelse. Hvis en av kulene er mye større eller mindre enn de andre, fører du det hvite lyset igjen gjennom den en gang til, og ber om at den blir renset, og blir på samme størrelse som de andre kulene. Gjenta hvis nødvendig.

Chakraene dine er nå renset.

Dette var kun en minimetode. Er chakraene i skikkelig ubalanse kan det hende at du trenger hjelp til å få dem i balanse igjen.

Her kan jeg bidra med Rainbow Reiki behandling slik at du får balansert Chakraene dine.